Điều khoản sử dụng

Quy định chung

Công ty Dịch Vụ Thương mại Viễn Thông Số(Digitel) xin cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm và lựa chọn sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Khi bạn sử dụng dịch vụ của Digitel, bạn phải đọc và hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình. Vì đây là thõa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn (người dùng) và Digitel. Với việc bạn đăng ký và sử dụng dịch vụ, có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và chấp thuận các nội dung tại bản thỏa thuận này, bạn sẽ bị ràng buộc bởi thõa thuận. đồng nghĩa với việc bạn và Digitel đã giao dịch và ký kết thành công hợp đồng điện tử.

Tất cả các thông tin gởi, nhận qua dịch vụ của Digitel như gọi điện, SMS, Email, chat đều mang tính riêng tư, vì vậy Digitel sẽ không kiểm soát các nội dung này. chính vì lý do đó, người sử dụng sẽ phải tuân thủ các quy định của nhà nước Việt Nam và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung SMS, Email hoặc Chat được gửi.

Các thành viên sử dụng dịch vụ của Digitel không được gửi các nội dung:

  • Vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam
  • Kinh doanh bất hợp pháp
  • An ninh – Chính trị – Quân sự
  • Vi phạm hay hướng dẫn người khác vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, Digitel sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng dịch vụ và sản phẩm của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trang web của Digitel: http://digitel.com.vn/

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan đến Digitel dưới bất kỳ hình thức nào như các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code và các tài liệu hướng dẫn liên quan…là tài sản của Digitel hoặc các đối tác cung cấp nội dung của Digitel, được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam và các quy định bản quyền quốc tế. Sự biên soạn và hiển thị các nội dung này thông qua website là tài sản riêng của Digitel.

Bản quyền của Digitel được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng anh @2014 Digitel service & Tranding Company và thuộc bản quyền duy nhất của Digitel, không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Digitel.

Quyền và nghĩa vụ của người dùng

Quyền lợi của người dùng

Có quyền lợi sử dụng các dịch vụ và thiết bị do Digitel cung cấp.

Có quyền yêu cầu tư vấn hỗ trợ

Có quyền truy xuất dữ liệu, thông tin của chính người dùng đã lưu trên hệ thống Digitel

Có quyền yêu cầu tư vấn, hỗ trợ đối soát thanh toán.

Nghĩa vụ của người dùng

Chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền để sử dụng dịch vụ

Có trách nhiệm thanh toán số tiền dịch vụ phát sinh khi đăng ký sử dụng( nếu dùng các gói DV).

Có trách nhiệm khai báo phương án và lĩnh vực kinh doanh liên quan đến Digitel. Lĩnh vực kinh doanh phải được đăng ký và được công nhận hợp pháp. Người dùng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với phương án và lĩnh vực kinh doanh khi sử dụng dịch vụ. Nếu Digitel phát hiện người dùng đăng ký phương án và lĩnh vực kinh doanh không đúng với thực tế, Digitel có quyền ngưng mọi hoạt động của người dùng trên website mà không phải trả bất cứ chi phí nào.

Người dùng có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản của mình. Digitel sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các tổn thất liên quan tới việc người thứ 3 sử dụng tài khoản. Người dùng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản do mình quản lý, và phải thông báo với Digitel về các truy cập trái phép.

Trách nhiệm của Digitel

Digitel có trách nhiệm cung cấp quyền sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại website http://digitel.com.vn/ .

Có trách nhiệm cập nhật phiên bản mới nhất cho người dùng.

Digitel có trách nhiệm bảo mật thông tin của người dùng lưu trên website và không được tiết lộ thông tin với bất cứ bên thứ 3 nào, ngoại trừ những yêu cầu từ tòa án và các cơ quan có thẩm quyền.

Digitel có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Digitel có trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để người dùng có thể truy cập được vào website ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp, sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày / hàng tuần / hàng tháng / hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít được sử dụng nhất.

Digitel được sử dụng tên, logo, hình ảnh của người dùng để phục vụ cho mục đích quảng bá sản phẩm.

Ngừng cung cấp dịch vụ

Digitel có quyền ngừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau đây:

Digitel cho rằng dịch vụ đang được người dùng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng dịch vụ của người dùng gây nguy hại tới Digitel và những người khác.

Bạn gửi thông báo yêu cầu chấm dứt dịch vụ mà hai bên đã xác lập. Trong mọi trường hợp, Digitel không hoàn tiền khi bạn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Digitel chỉ chịu trách nhiệm bảo đảm duy trì dữ liệu của Bạn trên hệ thống tối đa là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày chấm dứt.

Các trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, lũ lụt, cháy nỗ, hạn hán, chiến tranh, tấn công máy tính, virus, hack, cheat..;

Các trường hợp do cơ quan nhà nước yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ hoặc do nhà nước thay đổi các chính sách.

@2018 Digitel service & Tranding Company.All Rights Reserved