Digitel Store

IP Phone Digium D40

$Call

(Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất!)

Điện thoại Digium D40 được thiết kế dành riêng để sử dụng với Asterisk. Digium D40 là một dòng điện thoại HD VoIP với các phím 2 dòng. D40 được thiết kế phù hợp với môi trường văn phòng.

Điện thoại Digium D40 được thiết kế dành riêng để sử dụng với Asterisk. Digium D40 là một dòng điện thoại HD VoIP với các phím 2 dòng. D40 được thiết kế phù hợp với môi trường văn phòng.

sản phẩm khác cùng loại:

@2018 Digitel service & Tranding Company.All Rights Reserved