Digitel Store

IP Phone Digium D50

$Call

(Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất!)

Digium D50 là một điện thoại IP nhằm vào nhân viên trung cấp và có 4 phím dòng và 10 nút quay số nhanh.Điện thoại Digium D50 IP được thiết kế để sử dụng với cả Asterisk.

Digium D50 là một điện thoại IP nhằm vào nhân viên trung cấp và có 4 phím dòng và 10 nút quay số nhanh.Điện thoại Digium D50 IP được thiết kế để sử dụng với cả Asterisk.

sản phẩm khác cùng loại:

@2018 Digitel service & Tranding Company.All Rights Reserved