Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Số

( Digital Telecommunication Service & Trading Co.,Ltd )

Trụ sở chính:
Lầu 02, tòa nhà Athena - 146 Cộng Hòa, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

Email: info@digitel.com.vn

Hotline: (84-28)730 99001

Website: http://www.digitel.com.vn

@2018 Digitel service & Tranding Company.All Rights Reserved